1-5-meter-afstand
(0592) 867 972

Regelgeving

10 Europese aanbevelingen

opvolging niet wettelijk verplicht


Veiligheidseisen die binnen Europa aan liften gesteld worden zijn onder andere vastgelegd in de Richtlijn liften en in de Richtlijn machines. Verder zijn er geharmoniseerde normen die aangeven hoe aan de Richtlijnen kan worden voldaan. En aanbevelingen:
Tien aanbevelingen van de Europese Commissie voor de verbetering van de veiligheid van bestaande liften
De Europese Commissie heeft Richtlijnen met veiligheidseisen uitgevaardigd waaraan fabrikanten van liften moeten voldoen. Voorbeelden ervan zijn de Richtlijn machines en de Richtlijn liften. In 1995 kwamen ook een aanbeveling uit. We bedoelen de 10-aanbevelingen voor bestaande liften (95/216/EG)
Deze 10-aanbevelingen luiden in het kort als volgt:

 1. De liftkooien van een toegangsafsluiting en een standaanwijzing voorzien;(Dit kan met deuren, maar bij een kooi met klein vloer-oppervlak eventueel ook met een lichtscherm in de kooitoegang)
 2. De draagkabels kontroleren;(Is in Nederland reeds de dagelijkse praktijk tijdens de periodieke keuringen)
 3. Het inrijden op de verdieping gelijkmatig laten verlopen en de stopverschillen minimaliseren;(Kan bv. door het aanbrengen van een regeling op de besturing)
 4. Bedieningsknoppen in de kooi en op de verdieping bruikbaar maken voor gehandicapten;(De bedieningsknoppen bereikbaar maken vanuit een rolstoel en van een braille opschrift - voor visueel gehandicapten - voorzien)
 5. Detektoren aanbrengen op automatische deuren;(Om ongewenst kontakt met de deuren te voorkomen worden sensoren bedoeld als klembeveiliging)
 6. Een vang aanbrengen als de snelheid van de kooi groter is dan 0,6 m/s;(In Nederland waren bij traktie-liften vangen reeds verplicht; alleen onder speciale voorwaarden was een vangloze lift toegestaan)
 7. Het alarmsysteem uitvoeren in een permanente verbinding;(Een geluidssignaal naar een permanent bemande ruimte of een spreek/luister-verbinding)
 8. Remvoeringen met asbest vervangen;(Alleen als de remvoeringen aan slijtage onderhevig zijn, zoals bij een getrapte aandrijving)
 9. Een inrichting aanbrengen tegen ongekontroleerde opwaartse bewegingen van de kooi;(Deze bewegingen kunnen ontstaan door het wegvallen van de aandrijving bij openstaande rem; het breken van de traktie-as; het door-slippen van de kabels over een versleten traktie-schijf)
 10. De kooi van een noodverlichting voorzien.(Deze noodverlichting moet voldoende zijn om de alarmknop te kunnen vinden en de spreek/luister-verbinding te kunnen bedienen en tenminste één uur kunnen branden)

In de praktijk is gebleken de termen Richtlijnen, Aanbevelingen en normen door elkaar worden gebruikt, waardoor een enorme spraakverwarring kan ontstaan.

Een korte toelichting!

 • Europese Richtlijnen zijn wettelijke instrumenten van de Europese Commissie voor gemeenschapsbeleid. Richtlijnen zijn bindend, maar laten de nationale overheden de vrijheid bij de wijze van uitvoering. De Richtlijnen worden door de landelijke overheden over het algemeen in de nationale wetgeving geïmplementeerd. In Nederland meestal door middel van een Besluit. Zo wordt de nieuwe Richtlijn liften in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd via het Warenwetbesluit liften.
 • Europese Aanbevelingen zijn niet-bindende adviezen van de Europese Commissie.
 • Normen zijn door deskundigen opgestelde voorwaarden die volgens de stand der techniek een maatschappelijk gedragen veiligheidsniveau aangeven, waarmee aan wetgeving kan worden voldaan. Indien het Europese, geharmoniseerde normen betreft, wordt bij toepassing daarvan een vermoeden van overeenstemming met relevante Richtlijnen verondersteld.

De "10 Aanbeveling" kunnen wel een rol bij aansprakelijkheidsstelling spelen in geval van schade door een liftongeval als de "10 aanbevelingen" maatschappelijk aanvaard een in veel gevallen gerealiseerd zijn. Dit is op dit moment nog niet het geval. Echter, door de aandacht die marktpartijen hiervoor vragen worden met name bij renovaties steeds vaker een aantal van de "10 aanbevelingen" gerealiseerd. Er zal dus waarschijnlijk wel een moment komen dat het niet realiseren van de aanbevelingen nadelig gaat uitwerken. Verder is het nu al zo dat realiseren van de aanbevelingen extra zekerheid zal bieden in het kader van aansprakelijkheid.

Bron: www.liftinstituut.nl

Lift Management Beheer

Complete controle over uw liftinstallatie(s) tegen de scherpste prijs.

Total Lift Scan

Volledig inzicht in de huidige staat, de veiligheid en de toekomst van uw liftinstallatie(s).

Gsm-lifttelefoon

Merkonafhankelijke spreekluisterverbinding conform NEN-EN 81-28, zonder vaste aansluiting.

Offerte Scan

Binnen een dag duidelijkheid over uitgebrachte offertes. 

 • VvE's
 • Beheerders
 • Vastgoedeigenaren
 • Zorginstellingen

VvE Beheerpakket

Voor VvE’s heeft Lift Management Nederland speciaal het VvE Beheerpakket. Binnen dit pakket [..]

Liftlease

De complete oplossing voor VvE's met onvoloende reservering.

Hoe werkt Lift [..]

Inspectie en Advies

Lift Management Nederland kan op diverse vlakken uw vereniging adviseren. De Total Lift Scan [..]

Keuringen

Lift Management Nederland zorgt ervoor dat uw liftinstallatie(s) altijd op tijd gekeurd is [..]